Tulkkaustilanteen säännöstö

Tulkkaustilanteen säännöstö

Asioimistulkkaus on viranomaisen, tai yksityisen tahon ja asiakkaan välisen haastattelun, kuulustelun, neuvottelun tai tiedustelun tulkkausta. Tulkkaus on yleensä peräkkäistulkkausta, mutta se voi olla myös samanaikaistulkkausta.

Asioimistulkilla (josta säännöstöstä käytetään sanaa ”tulkki”) tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tulkkina edellä määritellyissä asioimistulkkaustilanteissa.

  1. Tulkilla on vaitiolovelvollisuus.
  2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
  3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole tarpeellista pätevyyttä tai jossa hän on jäävi.
  4. Tulkki varmistaa, että työolosuhteet ovat tulkkaukseen soveltuvat.
  5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.
  6. Tulkki pyrkii kattavaan tulkkaukseen, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
  7. Tulkki pysyttelee puolueettoman ja ulkopuolisena eikä anna henkilökohtaisten asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
  8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä.
  9. Tulkki käyttäytyy toimeksiannon yhteydessä tilanteen luonteen huomioiden.
  10. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.