Yrityksestä

Tulkki aina apunasi

Pikatulkkipalvelu ja idea tarjota nopeaa tulkkausapua jokapäiväisissä tilanteissa syntyi työmatkoillani Hong Kongissa 90-luvulla. Tulkkauspalvelut puhelimitse olivat erittäin suosittuja taksikuskien keskuudessa. Jouduin usein tilanteisiin, joissa minun englannin kielen ääntämiseni ja taksikuskien kiinan ja englannin sekoitus eivät kohdanneet. Useasti esimerkiksi oikean hotellin löytäminen tuotti suuria ongelmia kieliongelmien vuoksi.

Tarvetta oli päästä mahdollisimman nopeasti yhteisymmärrykseen määränpäästä ja tähän tilanteeseen tarvittiin kumpaakin osapuolta ymmärtänyt tulkki. Ongelman ratkaisuun olikin kehitetty paikallinen puhelintulkkipalvelu.

Taksikuskien ei tarvinnut jättää minua kadulle etsimään uutta ajoneuvoa, vaan he soittivat paikalliseen tulkkauspalveluun ja kertoivat asiansa kiinaksi, jonka jälkeen ojensivat puhelimen minulle. Langan toisessa päässä oli täydellistä englantia puhunut tulkki, jolle kerroin minne olin menossa. Tämän jälkeen ojensin puhelimen takaisin kuskille, jolle tulkki kertoi ohjeet kiinaksi ja taksikuski ajoi minut oikealle hotellille.

Koin saavani erinomaista palvelua, jonka takasivat hyvin palvellut taksikuski, ammattitaitoinen tulkki sekä hyvin ja ennen kaikkea nopeasti toteutettu puhelintulkkipalvelu. Tästä sain idean tuoda tämä toimiva palvelu myös Suomeen.

Perustin Pikatulkkipalvelun vuonna 2010 ja palveluksessamme on ollut vuosien varrella satoja kielitaitoisia tulkkeja auttamassa viranomaisia kieliongelmissa.

Matti Jäntti
yrittäjä

Hehku Pikatulkkipalvelu Oy

www.pikatulkki.fi

2326732-2

Juutinraumankatu 7 A 18

00220  Helsinki

Tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä

Hehku Pikatulkkipalvelu Oy, 2326732-2
Juutinraumankatu 7 A 18, 00220 Helsinki

matti.jantti@pikatulkki.fi

0500447240

Yhteyshenkilö

Matti Jäntti

Rekisterin nimi

Tulkkipalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään

Matti Jäntti, omistaja, toim.joht. Hehku Pikatulkkipalvelu Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä panna sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröityneiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi.  Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla  henkilöllä on oikeus muun muassa

–       pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

–       tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

–       niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

–       tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle